COVID-19 information

Jeg følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til COVID-19:
Louise Skov
  • Der bliver sprittet af/rengjort før og efter hver konsultation.
  • Der kan maksimalt være to personer udover mig i mit undervisningslokale/kontor. Herudover må der være 3 personer i mit venteværelse. Det vil sige, at der i alt må være 6 personer i min klinik på samme tid inklusiv mig selv fordelt i de to rum. I tilfælde, hvor der skal afholdes møder/konsultationer på mere end 2 personer udover mig selv må det tilstødende venteværelse gerne tages i brug, dog stadigvæk med max. antal deltagere fordelt i hvert rum, men med døren åben, så der på den måde er mulighed for dialog. Disse retningslinjer er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, så de netop gælder for min kliniks indretning.
  • Jeg anvender visir ved al direkte undervisning og har også mulighed for anvendelse af mundbind i tilfælde, hvor der er behov for det.
  • Alle der kommer ind i klinikken skal benytte håndspritten, der er opstillet tæt ved døren inde i venteværelset. Herudover er der håndsprit tilgængeligt i undervisningslokalet og på toilettet.