Louise Skov
Jeg brænder for at arbejde med børn med sprog- og talevanskeligheder!
Børnelogopædien er den del af logopædien, som jeg har specialiseret mig i, bl.a. ved at tage en stor del af min kandidatuddannelse ved Lunds Universitet i Sverige.

CV
2023: Webinar ”Muscle tone and postural control for speech therapists” af Estelle Brown
2023: Kursus (online) om DLD med Susan Ebbels & Sue Marr
2023: Webinar om brug af NOTA
2023: PROMPT Assistant – ved en PROMPT workshop i maj assisterede jeg logoped Torunn Liljegren, som er PROMPT instruktør, som den første PROMPT Assistant i Danmark.
2023: Deltagelse i ALF konference – forelæsning af Edwin Mass: ”Dragons and Astronauts: An Epic Saga of a Randomized Controlled Trial of Treatment for Childhood Apraxia of Speech”.
2022: Advanced workshop (2 hele dage) i metoden DTTC ved Edythe Strand
2021: Deltagelse i den globale konference om Orofacial Myofunctional Disorders (OMD) via Talktools
2021: Deltagelse i webinar om DLD og arbejdshukommelse
2020: Medlem af følgegruppe for revidering af Socialstyrelsens Forløbsbeskrivelsen for børn med verbal dyspraksi
2019: Barsel forår 2019/2020
2018: Arrangør af den første PROMPT workshop i Danmark
2017: Kursus om "Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders" ( www.talktools.com)
2017: Kursus om "Oral Placement Therapy Level 1" ( www.talktools.com)
2016: PROMPT workshop "Bridging PROMPT Technique to Intervention" ( www.promptinstitute.com)
2015: Barsel sommer 2015/2016
2013: PROMPT workshop "Introduction to PROMPT: Technique" ( www.promptinstitute.com)
2012 - 2016: Ekstern lektor ved Syddansk Universitet audiologopædiuddannelsen
2012: Legitimerad svensk logoped
2011 - 2012: Adjunkt i Logopædi ved Professionshøjskolen UCC
2010 - 2011: Logopæd i PPR København - Østerbro
2009 - : Privatpraktiserende logopæd
2009 - : Master of Medical Science - Speech and Language Pathology ved Lunds Universitet
2009: Kursus om "Oral and verbal dyspraxia" ved Linköpings Universitet
2009: Praktikophold på The Nuffield Hearing & Speech Centre in London (se artikel i Dansk Audiologopædi 5/2009)
2008 - 2009: Logopæd PPR Herlev kommune
2008: Speciale om danske børn med verbal dyspraksi
2008: cand.mag. i audiologopædi fra Syddansk Universitet